gf1200
6/12/2018 - 12:28 PM

jason serwer - przykładowa konfiguracja

instalacja: npm i -g json-server tworze plik: db.jason uruchamiam: json-server -p 8080 --watch db.json

const baseUrl = "http://localhost:8080/todos"

export const loadTodos = () => {
    return fetch(baseUrl)
    .then(res => res.json())
}

// w komponencie dodajemy do state {todos: todos}
  componentDidMount(){
    loadTodos()
    .then(todos => this.setState({todos}))
  }