elin-r
9/14/2017 - 8:16 PM

Skicka med kund- och postnummer från Carma till Tulo

GP
https://gp.portal.worldoftulo.com/registration/lookup?customer_number=!!Kundnummer_fran_OriginalID!!&zip_code=!!Postnummer!!&selectedActivationMethod=customerNumber

TTELA
https://ttela.portal.worldoftulo.com/Registration/Lookup?customer_number=!!Kundnummer_fran_OriginalID!!&zip_code=!!Postnummer!!&selectedActivationMethod=customerNumber

HN
https://hn.portal.worldoftulo.com/Registration/Lookup?customer_number=!!Kundnummer_fran_OriginalID!!&zip_code=!!Postnummer!!&selectedActivationMethod=customerNumber

HP
https://hallandsposten.portal.worldoftulo.com/Registration/Lookup?customer_number=!!Kundnummer_fran_OriginalID!!&zip_code=!!Postnummer!!&selectedActivationMethod=customerNumber

BN
https://bohuslaningen.portal.worldoftulo.com/Registration/Lookup?customer_number=!!Kundnummer_fran_OriginalID!!&zip_code=!!Postnummer!!&selectedActivationMethod=customerNumber

ST
https://stromstadstidning.portal.worldoftulo.com/Registration/Lookup?customer_number=!!Kundnummer_fran_OriginalID!!&zip_code=!!Postnummer!!&selectedActivationMethod=customerNumber