ControlledChaos
5/7/2015 - 8:15 AM

List of Conditional Template Tags for BuddyPress

List of Conditional Template Tags for BuddyPress

List of Conditional Template Tags for BuddyPress

WordPress Snippets

<?php

// Avatar Template Tags
bp_has_options_avatar();
bp_get_options_avatar();
bp_comment_author_avatar();
bp_post_author_avatar();
bp_loggedin_user_avatar();
bp_get_loggedin_user_avatar();
bp_displayed_user_avatar();
bp_get_displayed_user_avatar();
bp_avatar_admin_step();
bp_get_avatar_admin_step();
bp_avatar_to_crop();
bp_get_avatar_to_crop();
bp_avatar_to_crop_src();
bp_get_avatar_to_crop_src();
bp_avatar_cropper();

?>
<?php

// BP Component & Action Checks
bp_current_component();
bp_current_action();
bp_action_variables();

?>
<?php

// General Tags
bp_get_loggedin_user_nav();
bp_get_displayed_user_nav();
bp_get_options_nav();
bp_get_options_title();
bp_site_name();
bp_is_home();
bp_last_activity();
bp_user_link();
bp_get_loggedin_user_link();
bp_loggedinuser_link();
bp_get_displayed_user_link();
bp_core_get_wp_profile();
bp_get_profile_header();
bp_exists(); // Deprecated 
bp_format_time();
bp_word_or_name();
bp_your_or_their();
bp_get_plugin_sidebar();
bp_is_page(); // Deprecated 
bp_is_blog_page();
bp_page_title();
bp_get_page_title();
bp_styles(); // Deprecated 
bp_has_custom_signup_page();
bp_signup_page();
bp_has_custom_activation_page();
bp_activation_page();
bp_search_form(); // Deprecated 
bp_search_form_action();
bp_search_form_type_select();
bp_login_bar(); // Removed/deprecated 
bp_profile_wire_can_post(); // Deprecated 
bp_nav_items(); // Deprecated 
bp_custom_profile_boxes(); // Deprecated 
bp_custom_profile_sidebar_boxes(); // Deprecated 
bp_get_userbar(); // Deprecated 
bp_get_optionsbar(); // Deprecated 
bp_is_directory();
bp_create_excerpt();
bp_is_serialized();
bp_rewind_site_members();
bp_has_site_members();
bp_the_site_member();
bp_site_members();
bp_site_members_pagination_count();
bp_get_site_members_pagination_links();
bp_site_members_pagination_links();
bp_get_the_site_member_user_id();
bp_the_site_member_user_id();
bp_get_the_site_member_avatar();
bp_the_site_member_avatar();
bp_get_the_site_member_link();
bp_the_site_member_link();
bp_get_the_site_member_name();
bp_the_site_member_name();
bp_get_the_site_member_last_active();
bp_the_site_member_last_active();
bp_get_the_site_member_registered();
bp_the_site_member_registered();
bp_the_site_member_add_friend_button();
bp_get_the_site_member_total_friend_count();
bp_the_site_member_total_friend_count();
bp_the_site_member_random_profile_data();
bp_the_site_member_hidden_fields();
bp_directory_members_search_form();
bp_home_blog_url();

?>
<?php

// Is Functions
is_buddypress();
bp_is_user();
bp_is_user_profile();
bp_is_my_profile();
bp_is_home(); // – same as bp_is_my_profile() 
bp_is_blog_page(); // – catch all for a WP blog page in BP 
bp_is_directory();
bp_is_serialized( $data ) // – checks to see if $data is serialized 
bp_is_front_page();
bp_is_activity_front_page();
bp_is_page($page); // deprecated 1.7 use bp_is_current_component( 'activity' ) 
bp_is_current_component( 'activity' );
bp_is_active( $component );
bp_is_profile_component();
bp_is_activity_component();
bp_is_blogs_component();
bp_is_messages_component();
bp_is_friends_component();
bp_is_groups_component();
bp_is_settings_component();
bp_is_member();
bp_is_user_activity();
bp_is_user_friends_activity();
bp_is_activity_permalink(); // Deprecated 1.5 use bp_is_single_activity() 
bp_is_user_profile();
bp_is_profile_edit();
bp_is_change_avatar();
bp_is_user_groups();
bp_is_group();
bp_is_group_home();
bp_is_group_create();
bp_is_group_admin_page();
bp_is_group_forum();
bp_is_group_activity();
bp_is_group_forum_topic();
bp_is_group_forum_topic_edit();
bp_is_group_members();
bp_is_group_invites();
bp_is_group_membership_request();
bp_is_group_leave();
bp_is_group_single();
bp_is_user_blogs();
bp_is_user_recent_posts();
bp_is_user_recent_commments();
bp_is_create_blog();
bp_is_user_friends();
bp_is_friend_requests();
bp_is_user_messages();
bp_is_messages_inbox();
bp_is_messages_sentbox();
bp_is_notices();
bp_is_messages_compose_screen();
bp_is_single_item();
bp_is_activation_page();
bp_is_register_page();

?>
<?php

// BP Member/User Tags
bp_displayed_user_id();
bp_current_user_id();
bp_loggedin_user_id();
bp_core_get_user_domain();
bp_core_get_userlink();
bp_displayed_user_domain();
bp_loggedin_user_domain();
bp_user_fullname();
bp_displayed_user_fullname();
bp_get_loggedin_user_fullname();
bp_loggedin_user_fullname();

?>
<?php

// Signup Template Tags
bp_signup_username_value();
bp_get_signup_username_value();
bp_signup_email_value();
bp_get_signup_email_value();
bp_signup_with_blog_value();
bp_get_signup_with_blog_value();
bp_signup_blog_url_value();
bp_get_signup_blog_url_value();
bp_get_signup_blog_title_value();
bp_signup_blog_title_value();
bp_get_signup_blog_privacy_value();
bp_signup_blog_privacy_value();
bp_get_signup_avatar_dir_value();
bp_signup_avatar_dir_value();
bp_get_current_signup_step();
bp_current_signup_step();
bp_get_signup_avatar();
bp_signup_avatar();

?>