daniel-plewinski
9/22/2017 - 12:46 PM

Day of Birth datetime

Funkcja dayOfBirth($birthDate), która na podstawie podanej daty zwróci dzień tygodnia, w którym osoba się urodziła.

<?php
function dayOfBirth($birthDate) {
    $date = new DateTime($birthDate);
    $date1 = $date->format('l');
    return $date1;
}
echo dayOfBirth("10-02-1976");