hayio
7/22/2016 - 3:06 PM

JSP variables usage explanation

JSP variables usage explanation

Zmienne w jsp:
Zmienne z strutsów nie są od razu dostępne przez $, trzeba je dodać tak:
<s:set name="agencyPmMapx" value="agencyPmMap"/>
W tagach strutsowych, nie można jednak używać zmiennych $, ale można dostać się do nich bezpośrednio lub za pomocą OGNL:
<s:select list="directUsedVar" onchange="updatePmList('%{ognlUsedVar}')"...
W OGNL expr. można dostać się do zmiennych $ za pomocą #:
<s:select list="%{#{agencyPmMap['a']}}"...