ildar-k
12/13/2017 - 11:40 AM

Grid_areas

Grid-areas lubab anda igale elemendile grid_nime ja seda hiljem sobivas järjekorras grid-template area: väärtusena kirja pannes määrata elementide paigutus.

See teeb ka responsive leheks muutmise kergemaks. Elementide paigutuse muutmiseks mobiilivaate-sõbralikuks tuleb vaid kogu krempel paigutada media query sisse ja muuta grid-template-area väärtust sobivaks

// siin saan ma määrata kui palju tulpi ja ridu element võtab kirjutades ainult selle elemendi nime
    // kui on vaja jätta ruum tühjaks siis kasutan elemendi nime asemel punkti .
    grid-template-areas: 'header header header header' 'nav nav nav nav' 'aside main main main' 'aside main main main' 'section main main main' 'section main main main' 'footer footer footer footer';ž