langus
9/27/2013 - 1:16 PM

Pobranie Szablonu strony

SPWebTemplate _webTemplate = site.GetWebTemplates(1045).Cast<SPWebTemplate>().FirstOrDefault(wt => wt.Title == "nazwa szablonu");