SalihKaya
11/12/2014 - 7:35 PM

Kendisi hariç bütün pozitif çarpanları (tam bölenleri) toplamı, yine kendisine eşit olan sayılara “mükemmel sayı” denir. Örneğin 6=1+2+3 ve

Kendisi hariç bütün pozitif çarpanları (tam bölenleri) toplamı, yine kendisine eşit olan sayılara “mükemmel sayı” denir. Örneğin 6=1+2+3 ve 28=1+2+4+7+14 gibi. Buna göre klavyeden girilen bir tamsayının “mükemmel sayı” olup olmadığını kontrol eden MukemmelSayi adında bir metot tanımlayınız. Metot eğer sayı mükemmel sayı ise ekrana “Mükemmel Sayıdır” değilse “Mükemmel Sayı DEĞĠLDĠR” yazan programın kodlarını yazınız. ( static void MukemmelSayi(int sayi) )

static void MukemmelSayi(int sayi)
    {
      int bolenToplami = 0;
      for (int i = 1; i < sayi; i++)
      {
        if (sayi%i==0)
        {
          bolenToplami += i;
        }
      }
      if (sayi == bolenToplami) Console.WriteLine("mükemmel sayı");
      else Console.WriteLine("mükemmel say değil");
    }
     
    static void Main(string[] args)
    {
      MukemmelSayi(6);
    }