mesutd0nmez
3/24/2017 - 2:20 PM

Uygulamaların Kullanılabilecek Kütüphaneler, Linkler

Uygulamaların Kullanılabilecek Kütüphaneler, Linkler

***WEB UYGULAMALARI***

SEO & Website Analysis -> Sitenin içeriğinin seo ve performans açısından takip edebileceğimiz bir extension
CSS Viewer -> Sitenin içerisinde bulunan herhangi bir şeyin CSS'lerini kolaylıkla almamızı sağlayan bir extension

// Angular2 İlk Proje oluşturma örneği
http://blog.stevensanderson.com/2016/10/04/angular2-template-for-visual-studio/


https://angularjs.realworld.io/#/

Angularjs ve PubNub ile online chat

https://www.pubnub.com/developers/angularjs/

http://www.smartpixel.com/

https://github.com/apeatling/web-pull-to-refresh

https://www.learn2crack.com/2016/01/how-to-download-udemy-videos-in-one-click.html

// Angularjs Secure
https://www.codeproject.com/tips/811782/angularjs-routing-security

// Angularjs with Framework 7
https://github.com/valnub/Framework7-with-AngularJS-demo-app

// Angularjs Hybrit Uygulama
https://www.sitepoint.com/getting-started-mobile-angular-ui/
// Hex Color to UIColor
http://uicolor.xyz/#/hex-to-ui

// Scrool View
https://spin.atomicobject.com/2014/03/05/uiscrollview-autolayout-ios/

// Pull To Refresh
https://grokswift.com/pull-to-refresh-swift-table-view/

// Push Notification
https://eladnava.com/send-push-notifications-to-ios-devices-using-xcode-8-and-swift-3/
***ANDROID UYGULAMALAR***

Retrofit -> Webten JSON veri getirme işine yarar. 
Volley -> Webten JSON veri getirme işine yarar.
OkHttp -> Webten JSON veri getirme işine yarar.
Picasso -> Webten veya local storage'dan resim getirme, indirme işine yarar.
Glide -> Webten veya local storage'dan resim getirme, indirme işine yarar.
Dagger2 -> Dagger2 ile birlikte performans arttırımı yapılabilir. Classları birbiri içinden çağırma dönemi sona ermiş olur.
EventBus -> EventBus ile aktiviteler, fragmentler, classlar arasında veri taşımasını kolaylaştırır. Performansı arttırır.
Joda-Time -> Joda-Time ile Android veya Java da daha kullanışlı tarih ve saat işlemlerini yapabiliriz. Native olan sıkıntılı oluyor.
databinding -> Bu framework ile XML üzerinde veri doldurma işlemi yapılabilir.
OneSignal -> OneSignal ile push notification oluşturularak kullanıcıya bilgi gönderimi yapılabilir.
android-shape-imageview -> Bu framework ile resimleri çerçeve içine alınabilir.

https://github.com/saulmm/Material-Movies