cachaito
3/23/2014 - 9:51 PM

Object property check

Trzeba pamiętać, że: something in object - zwróci true, nawet gdy something ma wartość undefined lub null.

obj = {prop : undefined};

'prop' in obj; //true
if (obj.prop) {} //false
!!obj.prop; //false