jeroenpardon
10/16/2015 - 8:36 PM

rtorrent

rtorrent

scgi_port = localhost:8050
directory = /volume1/download
session = /usr/local/rutorrent/var/.session
max_memory_usage = 264645632
log.open_file = "rtorrent.log", "/usr/local/rutorrent/var/rtorrent.log"
log.add_output = "warn", "rtorrent.log"
http_cacert = /usr/local/rutorrent/etc/cacert.pem
system.umask.set = 002
port_range = 6881-6999

# Periodically save session data
schedule = session_save,240,300,session_save=

#set watch and download directories
schedule = watch_directory_1,5,5,"load_start=/volume1/.torrents/other/*.torrent,d.set_directory=/volume1/download/other,d.set_custom1=other"
schedule = watch_directory_2,5,5,"load_start=/volume1/.torrents/comics/*.torrent,d.set_directory=/volume1/download/comics,d.custom1.set=comics,d.custom2.set=/volume1/.torrents/comics/process/"
schedule = watch_directory_3,5,5,"load_start=/volume1/.torrents/tvshows/*.torrent,d.set_directory=/volume1/download/tvshows,d.set_custom1=tvshows"
schedule = watch_directory_4,5,5,"load_start=/volume1/.torrents/movies/*.torrent,d.set_directory=/volume1/download/movies,d.set_custom1=movies"
schedule = watch_directory_5,5,5,"load_start=/volume1/.torrents/music/*.torrent,d.set_directory=/volume1/download/music,d.set_custom1=music"

# Ratio 2.0, close & erase when done - erasing deletes torrents from rtorrent
ratio.enable =
ratio.min.set = 200
ratio.max.set = 0
ratio.upload.set = 0
system.method.set = group.seeding.ratio.command, d.close=, d.erase=

# Link when finished.
method.set_key=event.download.finished,link_finished,"execute=mkdir,-p,/volume1/download/comics/process;execute=cp,-al,__,$d.get_base_path=, /volume1/download/comics/process/"

# Delete when erased.
system.method.set_key = event.download.erased, delete_erased, "execute = rm, -fr, --, $d.get_base_path="

#schedule = tied_directory,5,5,start_tied=
#schedule = untied_directory,5,5,close_untied=