rodrigobertin
7/10/2015 - 1:56 PM

Token de seguridad

Token de seguridad

/**
 * Class Token
 */
class Token
{

 /**
  * Crear el token en session
  * @return string
  */
 function createToken()
 {
  $token = md5(uniqid(rand(), TRUE));;
  $_SESSION['token'] = $token;
  $_SESSION['token_time'] = time();
  return $token;
 }

 /**
  * Destruir el token
  * @return bool
  */
 function destroyToken()
 {
  $_SESSION['token'] = null;
  $_SESSION['token_time'] = null;
  return true;
 }

 /**
  * Token en form
  * @return string
  */
 function tokenForm()
 {
  $token = $_SESSION['token'];
  echo '<input type="hidden" id="token" name="token" value="'.$token.'">';
 }

 /**
  * Returns true if user-submitted POST token is
  * identical to the previously stored SESSION token.
  * Returns false otherwise.
  */
 function tokenIsValid()
 {
  if(isset($_POST['token'])) {
   $user_token = $_POST['token'];
   $stored_token = $_SESSION['token'];

   //si no es valido
   if($user_token != $stored_token) {
    echo 'No permitido';
    exit();
   }

  } else {
   echo 'No token';
   exit();
  }
 }

 /**
  * Optional check to see if token is also recent
  * @return bool
  */
 function csrf_token_is_recent()
 {
  $max_elapsed = 60 * 60 * 24; // 1 day

  if(isset($_SESSION['token_time'])) {
   $stored_time = $_SESSION['token_time'];
   return ($stored_time + $max_elapsed) >= time();

  } else {
   // Remove expired token
   self::destroyToken();
   return false;
  }
 }

}