TAPTAPTAPTAP
7/30/2013 - 12:14 PM

skriptíky použité na http://web.quick.cz/sladke.usi/

skriptíky použité na http://web.quick.cz/sladke.usi/ #javascript

<script language="JavaScript">
function zmena(ceho,zaco){
ceho.src=zaco;

}

function prechod(stranka) {
document.location=stranka;
}
</script>
<IMG SRC ="lucho.gif" align="middle" onmouseout="zmena(this,'lucho.gif')" onmouseover="zmena(this,'lucho.gif'
)">