Masner
11/9/2017 - 8:26 AM

Nastavení verzování

Nastaveni verzování popisuje čánek Kentica :

https://docs.kentico.com/k10/managing-website-content/configuring-the-environment-for-content-editors/configuring-and-using-page-versioning/configuring-content-versioning-without-workflow