daniel-plewinski
8/18/2017 - 8:39 PM

GET Method

GET Method

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'GET') {
  if (isset($_GET['name']) === true) {
    echo 'Witaj na stronie 2. Metodą GET przesłałeś imię:' . $_GET['name'];
  } else {
    echo 'Witaj na stronie 2. Metodą GET nie zostały przekazane dane pod kluczem name';
  }
}