hakanersu
8/19/2013 - 10:08 PM

Verilen stringdeki karakterleri türkçeye çeviren ve okunabilir url oluşturan php fonksiyonu.

Verilen stringdeki karakterleri türkçeye çeviren ve okunabilir url oluşturan php fonksiyonu.

function seo($s) {
  $tr = array('ş','Ş','ı','İ','ğ','Ğ','ü','Ü','ö','Ö','Ç','ç');
  $eng = array('s','s','i','i','g','g','u','u','o','o','c','c');
  $s = str_replace($tr,$eng,$s);
  $s = strtolower($s);
  $s = preg_replace('/&.+?;/', '', $s);
  $s = preg_replace('/[^%a-z0-9 _-]/', '', $s);
  $s = preg_replace('/\s+/', '-', $s);
  $s = preg_replace('|-+|', '-', $s);
  $s = trim($s, '-');
  return $s;
 }