cachaito
9/6/2014 - 11:14 AM

Git commit version

Wskazówka do używania konsolowego git commit w Windowsie

//Linux git commit -m 'first commit'

//Windows git commit -m "first commit"

//Windows multiline commits

git commit -m 'linia 1
linia 2'