EBOI
5/4/2018 - 8:35 AM

Usuwanie formularza

DELETE FROM [EformularzeTest].[dbo].[Ticket]
  WHERE [tc_Eform_ID] = 'xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx'

DELETE FROM [EformularzeTest].[dbo].[Eform]
  WHERE [ef_ID] = 'xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx'

SELECT *
  FROM [EformularzeTest].[dbo].[Eform]
  WHERE [ef_ID] = 'xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx'