arozwalak
7/19/2015 - 5:03 PM

Linux network setup

Linux network setup

do konfiguracji dwóch interfejsów trzeba wyedytować plik /etc/network/interfaces

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

auto eth1
iface et