Kcko
8/25/2015 - 12:52 PM

jquery simple plugins

jquery simple plugins

(function( $ ){

	$.nette.init();

	// simple function
  $.extend( {
    swapArticleMaskClasses: function(obj, classAttr) 
    {
  		if (obj.hasClass(classAttr))
  		{
  			obj.removeClass(classAttr).addClass(classAttr + '--');
  		}  
    },   

    swapArticleMaskClassesRevert: function(obj, classAttr) 
    {
  		if (obj.hasClass(classAttr + '--'))
  		{
  			obj.removeClass(classAttr + '--').addClass(classAttr);
  		}  
    },


    exists: function(selector) {
    	return ($(selector).length > 0);
    	}

  });

  // jqury fn
  $.fn.extend({

	 swapClass: function(class1, class2) {
		  return this.each(function() {
		   var $element = $(this);
		   if ($element.hasClass(class1)) {
		    $element.removeClass(class1).addClass(class2);
		   }
		   else if ($element.hasClass(class2)) {
		    $element.removeClass(class2).addClass(class1);
		   }
		  
		  });

		},

		// simplier way if ( $('#myDiv')[0] ) ;)
		exists: function() {

			return ($(this).length > 0);
		},


		hasParent: function(a) {
		  return this.filter(function() {
		    return !!$(this).closest(a).length;
		  });
		}


  });


})( jQuery );
(function($) {
 $.mathUtils = {
  sum: function(array) {
   var total = 0;

   $.each(array, function(index, value) {
    total += $.mathUtils.parseCzechFloat(value);
   });
   return total;
  },
  parseCzechFloat: function(string) {
   var value = $.trim(string);
   return parseFloat(value.replace(' ', '').replace(',', '.')) || 0;
  },
  formatCzechFloat: function(number) {
   return String(number).replace('.', ',');
  },
  average: function(array) {
   if ($.isArray(array)) {
    return $.mathUtils.sum(array) / array.length;
   }
   return '';
  }
 };
})(jQuery);


/******************************************************************************
 .swapClass()
 Na vybraných elementech prepíná mezi uvedenými trídami.
******************************************************************************/
(function($) {
 $.fn.swapClass = function(class1, class2) {
  return this.each(function() {
   var $element = $(this);
   if ($element.hasClass(class1)) {
    $element.removeClass(class1).addClass(class2);
   }
   else if ($element.hasClass(class2)) {
    $element.removeClass(class2).addClass(class1);
   }
  });
 };
})(jQuery);


/******************************************************************************
 .shadow()
 Dopnuje vržený stín k elementu prostým kopírováním.
******************************************************************************/
(function($) {
 $.fn.shadow = function(opts) {
  var options = $.extend({}, $.fn.shadow.defaults, opts);

  return this.each(function() {
   var $originalElement = $(this);
   for (var i = 0; i < options.copies; i++) {
    var offset = options.copyOffset(i);
    $originalElement
     .clone()
     .css({
      position: 'absolute',
      left: $originalElement.offset().left + offset.x,
      top: $originalElement.offset().top + offset.y,
      margin: 0,
      zIndex: -1,
      opacity: options.opacity
     })
     .appendTo('body');
   }
  });
 };

 $.fn.shadow.defaults = {
  copies: 5,
  opacity: 0.1,
  copyOffset: function(index) {
   return {x: index, y: index};
  }
 };
})(jQuery);
(function($) {
 $.extend($.expr[':'], {
  group: jQuery.expr.createPseudo(function(num) {
   return function(elem) {
    if (isNaN(num)) {
     return false;
    }

    return ($(elem).index() - 1) % (num * 2) < num;
   };
  })
 });
})(jQuery);


/******************************************************************************
 :column()
 Vybírá všechny bunky tabulky ve stejném sloupci, v nemž se nachází
 definovaná bunka.
******************************************************************************/
(function($) {
 $.fn.column = function() {
  var $cells = $();
  this.each(function() {
   var $td = $(this).closest('td, th');
   if ($td.length) {
    var colNum = $td[0].cellIndex + 1;
    var $columnCells = $td
     .closest('table')
     .find('td, th')
     .filter(':nth-child(' + colNum + ')');
    $cells = $cells.add($columnCells);
   }
  });
  return this.pushStack($cells);
 };
})(jQuery);