szymonzalarski98
9/5/2018 - 7:46 AM

HTML Canvas with JS handling

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>HTML5 Canvas</title>
</head>
<body>

<canvas id="draw" width="800" height="800"></canvas>
<script>
  const canvas = document.querySelector('#draw');
  const ctx = canvas.getContext('2d');
  //getContext zwraca nam wartosc canvasu albo null
  canvas.width = window.innerWidth;
  canvas.height = window.innerHeight;
  ctx.strokeStyle = '#BADA55';
  ctx.lineJoin = 'round';
  ctx.lineCap = 'round';
  ctx.lineWidth = 10;
  //to sa defunicje wygladu
  let isDrawing = false;
  //mamy rysowac tylko na ekranie jezeli wcisniety jest przycisk na myszy
  let lastX = 0;
  let lastY = 0;
  let hue = 0;
  let direction = true;

  function draw(e) {
    if(!isDrawing) return;
    //jezeli isDrawing == true dostajemy loga do konsoli, funkcja dziala
    //stopuje funkcje w momencie kiedy nie mamy przycisnietego przycisku na myszy 
    console.log(e);
    ctx.beginPath();
    ctx.moveTo(lastX,lastY);
    //od tego miejsca zaczyna sie rysunek
    ctx.lineTo(e.offsetX, e.offsetY);
    //do tego miejsca tworzy sie linia
    ctx.stroke();
    //w momencie gdy nie zainicjujemy stroke nie zadziala nam stroke style
    ctx.strokeStyle = `hsl(${hue}, 100%, 50%)`;
    hue++;
    //za kazdym razem gdy funkcja sie wykonuje hue sie powieksza czyli kolor sie zmienia
    //hsl to taka tecza kolorow, zaczyna się na czerwonym kolorze i konczy na czerwonym
    if(hue >= 360) {
      hue = 0;
    }
    //ten if subskrybuje sie na wartosc hue i w momencie kiedy hue dojdzie do konca, czyli 360
    //zmienia jego wartosc ponownie na 0 i tak w nieskonczonosc
    if(ctx.lineWidth >= 50 || ctx.lineWidth <= 1) {
      direction = !direction;
    }
    //ten if zmienia kierunek wzrostu width lini ktora rysujemy
    if(direction) {
      ctx.lineWidth++;
      //jezeli direction == true linia sie zwieksza
    } else {
      ctx.lineWidth--;
      //jezeli direction != true linia sie zmniejsza
    }
    [lastX, lastY] = [e.offsetX, e.offsetY];
    //to samo co nizej
    // lastX = e.offsetX;
    // lastY = e.offsetY;
  }

  canvas.addEventListener('mousemove', draw);
  //za kazdym razem kiedy ruszamy myszka na canvasie odpala nam sie funkcja draw
  canvas.addEventListener('mousedown', (e) => {
    isDrawing = true;
    [lastX, lastY] = [e.offsetX, e.offsetY];
    //to jest po to zeby zaczac rysowanie od tego miejsca, gdzie nacisnelismy przycisk myszy
  });
  //jezeli klawisz jest wcisniety ma zmienic na true
  canvas.addEventListener('mouseup', () => isDrawing = false);
  canvas.addEventListener('mouseout', () => isDrawing = false);
  //klawisz nie jest wcisniety dlatego zmienna jest false
</script>

<style>
 html, body {
  margin:0;
 }
</style>

</body>
</html>