Olian04
2/8/2017 - 1:54 PM

Recitation 3


group: Recitation 3

Suppliers = {
	SupplierId:number, CompanyName:string, ContactName:string, ContactTitle:string, Adress:string, City:string, Region:string, PostalCode:string, Country:string, Phone:number, Fax:number, HomePage:string
	123       , 'Kims Food'    , 'Kim'       , 'Chief'      , 'bovägen'  , 'Stockholm', 'Skåne'   , '234 44'     , 'Sweden'   , 3424234   , 13432425 , 'www.kim.se'  
	333       , 'Olivers Låda'    , 'Olive'       , 'Lådansvarig'      , 'hemma'  , 'Göteborg', 'Uppland'   , '666 66'     , 'Sweden'   , 5433221   , 44443232 , 'www.låda.se'  
	007       , 'Johans Bilar'    , 'Johan'       , 'Säljare'      , 'sveavägen'  , 'Stockholm', 'Svelland'   , '921 80'     , 'Sweden'   , 6534234   , 6754432 , 'www.wromwrom.se'  
}

Categories = {
	CategoryID:number, CategoryName:string, Description:string, Picture:string
	321       , 'Fruits'      , 'fruties'     , 'fruit.jpg'  
	828       , 'Other'      , 'this is all the other stuff'     , 'err404.jpg'  
}

Products = {
	ProductID:number, ProductName:string, SupplierID:number, CategoryID:number, QuantityPerUnit:number, UnitPrice:number, UnitsInStock:number, UnitsOnOrder:number, ReorderLevel:number, Discontinued:number
	1        , 'Lingonberry'   , 123       , 321       , 2           , 12       , 42         , 2         , 2         , 2         
	2        , 'Låda'   , 333       , 828       , 3           , 10       , 100        , 1000         , 4         , 6         
	3        , 'Bil'   , 007       , 828       , 1           , 30000       , 3000         , 0         , 5         , 0         
}

Order_Details = {
	OrderID:number, ProductID:number, UnitPrice:number, Quantity:number, Discount:number
	55      , 1        , 1        , 2       , 1       
	33      , 3        , 4        , 1       , 0       
	45      , 2       , 1        , 5       , 0.5       
	11      , 2        , 2        , 1       , 0       
}

Employees = {
	EmployeeID:number, LastName:string, FirstName:string, Title:string, TitleOfCourtesy:string, BirthDate:string, HireDAte:string, Adress:string, City:string, Region:string, PostalCode:string, Country:string, HomePhone:number, Extension:string, Photo:string, Notes:string, ReportsTo:string
	6289       , 'Ytterberg'  , 'Kim'      , 'Chief'   , 'Lady'        , '11/23/31'   , '11/02/12'   , 'bovägen'  , 'Stockholm', 'Skåne'   , '123 33'     , 'Sweden'   , 23112412    , 'Kevin'     , 'kim.jpg'  , 'awesome'  , 'No one'    
	6666       , 'Paro'  , 'Johan'      , 'Dörrvakt'   , 'Dude'        , '40/30/00'   , '90/50/10'   , 'Hemma'  , 'Stockholm', 'Moon'   , '123 33'     , 'Sweden'   , 23002412    , 'N/A'     , 'johan.jpg'  , 'sometimes a pleb'  , 'oliver the grandmaster of the uinverse'    
	0007       , 'Anteros'  , 'Oliver'      , 'Cricet Circus'   , 'Grandmaster of the Universe'        , '00/00/00'   , '01/00/00'   , 'Everywere'  , 'N/A', 'N/A'   , '000 00'     , 'N/A'   , 00000000    , 'N/A'     , 'nightsky.jpg'  , 'you wont ever see me coming'  , 'the sun'    
}

Orders = {
	OrderID:number, CustomerID:number, EmployeeID:number, OrderDate:string, RequiredDate:string, ShippedDate:string, ShipVia:string, Freight:string, ShipName:string, ShipAdress:string, ShipCity:string, ShipRegion:string, ShipPostalCode:string, ShipCountry:string
	55      , 2480       , 6289       , '27/02/02'   , '28/02/02'     , '28/02/02'    , '66'   , 'dunno'    , 'MobyDick'   , 'skansen'    , 'Stockholm'  , 'Skåne'     , '123 33'       , 'Sweden'     
	45      , 2480       , 0007       , '27/02/02'   , '28/02/02'     , '28/02/02'    , '66'   , 'dunno'    , 'MobyDick'   , 'skansen'    , 'Stockholm'  , 'Skåne'     , '123 33'       , 'Sweden'     
	11      , 1010       , 6666       , '21/42/02'   , '08/31/93'     , '10/44/00'    , '33'   , 'yes'    , 'lol'   , 'Mars'    , 'Mars'  , 'Mars'     , '444 44'       , 'N/A'     
	33      , 1231       , 6666       , '21/42/02'   , '08/31/93'     , '10/44/00'    , '33'   , 'yes'    , 'lol'   , 'Mars'    , 'Mars'  , 'Mars'     , '444 44'       , 'N/A'     
}

Customers = {
	CustomerID:number, CompanyName:string, ContactName:string, ContactTitle:string, Adress:string, City:string, Region:string, PostalCode:string, Country:string, Phone:number, Fax:number
	2480       , 'EA'       , 'Fridolf'     , 'Head'       , 'rollvägen' , 'Lund'   , 'Skåne'   , '246 33'     , 'Sweden'   , 2312312   , 12312312 
	1010       , 'Alien'       , 'Arghg'     , 'Head&Toung'       , 'strashipenterprise' , 'N/A'   , 'N/A'   , '123 33'     , 'N/A'   , 00012110   , 393923919 
	1231       , 'Alien'       , 'Arghg'     , 'Head&Toung'       , 'strashipenterprise' , 'N/A'   , 'N/A'   , '123 33'     , 'N/A'   , 00012110   , 393923919 
}

Shippers = {
	ShipperID:number, CompanyName:string, Phone:number
	66       , 'BoatyMcBoatface'      , 23501023  
	33       , 'We Fly Your Shit'      , 23111111  
}