bratsun
11/5/2014 - 10:09 AM

Decisyon: stop homepage slider

Decisyon: stop homepage slider

jQuery('.slh-carousel > div').cycle('stop');