pavelpie
8/12/2016 - 1:18 PM

Walidacje dat różne, date validation

Walidacje dat różne, date validation

<?php

  //Klasyka
  function sprawdz_czy_poprawna_data($data) {
    if (date('Y-m-d', strtotime($data)) == $data) {
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }

  //wykorzystuje Carbon
  function walidacja_dat($data_od, $data_do)
  {
    $data_od = Carbon::createFromFormat('Y-m-d', $data_od);
    $data_do = Carbon::createFromFormat('Y-m-d', $data_do);

    $ilosc_dni = $data_do->diffInDays($data_od);
    if ($ilosc_dni > 365) {
      throw new Exception("Zbyt długi okres wzięty pod uwagę. (maksymalnie 365 dni)");
    }
  }