vaiwa
4/25/2015 - 9:16 AM

Citáty

Citáty

# Eric-Emanul Schmitt - Pan Ibrahim a květy koránu
"Pochopitelně, Momo, copak nevidíš, jak na to jdeš? 
Koukáš na ně, jako bys chtěl říct: 
'Copak nevidíte, jak jsem hezký?' 
To se ti nutně zasmějí. 
Je potřeba, aby ses na ně podíval, jako bys říkal: 
'Nikdy jsem neviděl krásnější, než jste vy.'
U normálního muže, chci říci muže jako ty a já
- ne nějakého Alaina Delona nebo Marlona Branda -
je jeho krása v tom, co vidí na ženě."
# Eric-Emanul Schmitt - Pan Ibrahim a květy koránu
"Postavili před nás žebřík, Momo, abychom mohli uniknout.
Člověk byl nejprve kámen, pak rostlina, pak zvíře - a na to,
že byl zvíře, nemůže zapomenout, často ho popadne chuť
se jím stát - a pak byl učiněn člověkem, obdařeným poznáním,
rozumem, vírou. Umíš si představit cestu, jakou jsi urazil
z prachu až do dneška? A později, až překonáš svůj lidský úděl,
se staneš andělem. Navždy dáš sbohem zemi.
Když tančíš, tohle všechno už tušíš."
# C.S.Levis Zaskočen radostí
.. a já jsem jej nepoznal, protože jako modloslužebník 
a formalista jsem trval na tom, že by se měl objevit 
v chrámu, který jsem mu postavil, nevěděl jsem, 
že on se stará jen o stavění chrámu a vůbec ne o postavený chrám.