Serkronyx
9/8/2017 - 4:58 PM

Remplaza la variable "marca" en el texto de la pregunta con las opciones múltiples previamente elegidas.

Remplaza la variable "marca" en el texto de la pregunta con las opciones múltiples previamente elegidas.

Remplaza la variable "marca" en el texto de la pregunta con las opciones múltiples previamente elegidas.

function onNavigate(params) {
  var answerOpts = ApiClient.findAnswerOptions("P9");
  var enterOptions = answerOpts.getEnterOptions();
  var marcaReferencia="[";
  for (var i = 0; i < enterOptions.length(); i++) {
    var optAlias = enterOptions.get(i);
    var opt = ApiClient.findItem(optAlias);
    marcaReferencia+=opt.getText();
    if (i<enterOptions.length()-1){
      marcaReferencia+=", ";
    } else {
      marcaReferencia+="]";
    }
  }

  var node = ApiClient.findNode($node);
  var data = new JSONObject();
  data.put("marca", marcaReferencia);
  node.expandText(data);
  
  var answer = ApiClient.showAndWait($node);
  var next = ApiClient.findNext($node);
  return next;
}

Se crea una variable global para remplazar la variable "marca" en el texto de la pregunta con las opciones múltiples previamente elegidas.

importPackage(com.liquidsoft.msurvey.api);

RESPUESTA_P42_TEXT = "NINGUNA";

function onNavigate(params) {
  var answerP42 = ApiClient.findAnswerOptions("42");
  var optP42 = ApiClient.findItem(answerP42.getEnterOption());
  var valueP42 = parseInt(optP42.getValue());
  
  if (valueP42 != 999) { // 999 = Ninguna
    if (valueP42<90) {
      RESPUESTA_P42_TEXT = optP42.getText();
    } else if (valueP42 == 997){ // otra
      RESPUESTA_P42_TEXT = answerP42.getOtherText();
    }
  }

  var node = ApiClient.findNode($node);
  var data = new JSONObject();
  data.put("mayorFrecuencia", RESPUESTA_P42_TEXT);
  node.expandText(data);
  
  var answer = ApiClient.showAndWait($node);
  var next = ApiClient.findNext($node);
  return next;
}