palmiak
10/26/2015 - 12:08 PM

Podpięcie pod [select] w contact form 7 taxonomii użytych przy wpisie

Podpięcie pod [select] w contact form 7 taxonomii użytych przy wpisie

<?php
// używamy w formatce od formularza CF7

//kolor i wymiary - tak jak $tag['name']
[select* kolor]
[select wymiary]
<?php
function ses_add_select_to_contact_form ( $tag, $unused ) { 
  global $post;
  
  //deklarujemy nazwę selecta dla którego mają być zaciągnięte dodatkowe wartości
  if( $tag['name'] == 'wymiary'){
   //nazwa taxonomii 
   $taxonomy = 'wymiary';
   //nazwy dla pierwszego option w select - tego domyślnego
   $tag['raw_values'][] = ''; 
   $tag['values'][] = ''; 
   $tag['labels'][] = 'Wymiary łóżeczka'; 
  }
  
  //nazw może być kilka
  if( $tag['name'] == 'kolor'){
    $taxonomy = 'kolor';
    $tag['raw_values'][] = ''; 
    $tag['values'][] = ''; 
    $tag['labels'][] = 'Kolor łóżeczka';
  }
  
  //wyciągnięcie wszystkich wartości
  $terms = get_the_terms($post->ID,$taxonomy);
  if($terms){    
    foreach($terms as $term){
      $tag['raw_values'][] = $term->name; 
      $tag['values'][] = $term->name; 
      $tag['labels'][] = $term->name;  
    }
  } 
 
  return $tag; 
} 
add_filter( 'wpcf7_form_tag', 'ses_add_select_to_contact_form', 10, 2);