bveliqi
10/29/2017 - 9:24 PM

gistfile1.txt

sed -i -e 's/", "/"; "/g' twitter_friends.csv