FatihBozik
9/23/2015 - 12:21 PM

Singleton pattern

Singleton pattern

/**
 * Design Pattern : 1
 *
 * Name  : Singleton Pattern
 * (İsim : Tek nesne Modeli)
 *
 * Intent : Ensure a class only has one instance, and provide a global point of access to it.
 * (Amaç : Bir sınıfın sadece bir tane nesnesinin olduğundan emin ol ve ona global bir erişim noktası sağla.)
 */

// Singleton sınıfımız
public class Singleton {

  //region Bir sınıfın sadece bir tane nesnesinin olduğundan emin ol
  // Singleton sınıfına ait tek bir nesne oluşturabilmemiz için Singleton nesnesi private static tanımlandı
  private static Singleton object = new Singleton();

  // Başka sınıfların Singleton nesnesi oluşturamaması için constructor private tanımlandı
  private Singleton() {
    System.out.println("Creating a singleton object");
  }
  //endregion

  //region ve ona global bir erişim noktası sağla
  // global erişim noktası için singleton nesnesini döndüren public static metod tanımlandı
  public static Singleton getInstance() {
    return object;
  }
  //endregion
}