SalihKaya
11/12/2014 - 7:30 PM

Meteoroloji merkezi için bir program tasarlanılması istenilmiştir. Programın çalışma şekli ise şöyle olmalıdır: a. İlk önce hangi ay için sı

Meteoroloji merkezi için bir program tasarlanılması istenilmiştir. Programın çalışma şekli ise şöyle olmalıdır: a. İlk önce hangi ay için sıcaklık bilgisi girileceği kullanıcıya sorulacaktır. b. Girilen ay bilgisine uygun olarak o ayda kaç tane gün var ise kullanıcıdan gün sayısı kadar sıcaklık bilgisi girilmesi istenilecektir(ġubat ayı için gün sayısını 28 alınız). c. Sıcaklık veri girişi bittikten sonra o ayın sıcaklık ortalaması ve en düşük sıcaklık bilgisi ekrana yazdırılacaktır. Bu işlemden sonra program sonlanacaktır. Örnek Çıktı: Şubat Ayına ait Ortalama Sıcaklık=15,6 derecedir ve En düşük sıcaklık 6.Gün=10,1 derecedir.

string hangiAy;
   int gunSayisi = 30, enDusukGun = 0;
   double gunlukSicaklik = 0, ayToplami = 0, ayOrtalamasi = 0, enDusuk = 999999;
   Console.Write("Hangi Ay Bilgisi Girilecek : ");
   hangiAy = Console.ReadLine();
   if (hangiAy == "şubat" || hangiAy == "Şubat") {gunSayisi = 28;}
      
     for (int i = 0; i < gunSayisi; i++)
     {
       Console.Write("{0}. Güne Ait Sıcaklık Değeri : ",i+1);
       gunlukSicaklik = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
       if (gunlukSicaklik < enDusuk) { enDusuk = gunlukSicaklik; enDusukGun = i + 1; }
       ayToplami += gunlukSicaklik;
 
     }
     ayOrtalamasi = ayToplami / gunSayisi;
     Console.WriteLine("{0} Ayına Ait Sıcaklık Ortalaması {1} Derecedir. En Düşük Sıcaklık {2}. Gün = {3} Derecedir.",hangiAy,ayOrtalamasi,enDusukGun,enDusuk);