ildar-k
12/13/2017 - 11:36 AM

12-column grid

Selleks, et muuta grid'i Bootstapi'st tuntud 12-tulbaliseks võrgustikuks, piisab kui luua 12 tulpa.

    grid-template-columns: repeat(12, 1fr);
    grid-auto-rows: minmax(6em, auto);