pavelpie
8/2/2016 - 8:18 AM

Wyciągnięcie tylko pola id z obiektów tablicy javascrip, który sposób jest szybszy ?

Wyciągnięcie tylko pola id z obiektów tablicy javascrip, który sposób jest szybszy ?

//ctrl.pozycje_planu to tablica obiektów zawierających wiele pól w tym pole id

var id_pozycji = [];
ctrl.pozycje_planu.forEach((poz) => {id_pozycji.push(poz.id);});

//Drugi sposób
id_pozycji = [];
ctrl.pozycje_planu.map((poz) => {id_pozycji.push(poz.id);})