mikolaj-kulesz
7/25/2013 - 7:35 PM

rozdział 1 - jQuery - pojęcia

rozdział 1 - jQuery - pojęcia

#jQuery

Do czego służy

  • dostęp do el DOM
  • modyfikacja wyglądu strony, dodawanie/usuwanie klas, modyfikacja styli
  • zmiana zawartości dokumentu, popupu, dodawanie całych elementów itd
  • reakcja na interakcję z użytkownikiem
  • AJAX
  • uproszczenie cześto spotykanych zadań js: iteracja, modyfikacja tablic

##Pojęcia

###refaktoryzacja modyfikacja istniejacego kodu w celu jego usprawnienia, napisania go w sposob bardziej wydajny, elegancki

###przechwytywanie zdarzeń (event capturing) od ogółu do szczegółu, od diva do a

###propagacja zdarzen (event bubbling) od szczegółu do ogółu, od a do diva

###lagodna degradacja (graceful degradation) właściwość systemu tolerującego uszkodzenia, polegająca na tym, że wskutek wystąpienia awarii nie zaprzestaje on działania gwałtownie, lecz jakość jego usług pogarsza się stopniowo.

###dowiazanie zdarzenia, usunięcie dowiązania, usuwanie programu obłsugi zdarzeń - bind,unbind

###przestrzenie nazw zdarzeń bind(click.nazwa), unbind(click.nazwa) $( "p" ).on( "click", { foo: "bar" }, myHandler ); $("p").off("click")