arsham
3/24/2018 - 3:16 AM

reflex runs go test

reflex runs go test

# reflex -d none -c tasks.txt -e
-r '\.go$' -- bash -c 'go test ./... ; echo "----------"'