dketov
12/13/2011 - 2:25 PM

Область видимости

Область видимости

# -*- encoding: utf-8 -*-
"""
Доступ к глобальным переменным
"""

X = 88     # global X

def func():
  global X
  X = 99   # global X: outside def

func()
print X     # prints 99
# -*- encoding: utf-8 -*-
"""
Списки глобальных и локальных переменных
"""

def foo(arg): 
  x = 1 
  print locals()       
  locals()["x"] = 2     
  print "x=",x        

z = 7 
print "z=",z 
foo(3) 
globals()["z"] = 8       
print "z=",z   
# -*- encoding: utf-8 -*-
"""
Скрытие имён переменных
"""

X = 88     # global X

def func():
  X = 99   # local X: hides global

func()
print X     # prints 88: unchanged
# -*- encoding: utf-8 -*-
"""
Глобальные и локальные переменные
"""

# global scope
X = 99        # X and func assigned in module: global

def func(Y):     # Y and Z assigned in function: locals
  # local scope
  Z = X + Y     # X is not assigned, so it's a global
  return Z

func(1)        # func in module: result=100