Kcko
10/29/2014 - 4:02 PM

Spojení pole do multitříd

Spojení pole do multitříd

.netolicak, kcko {
  color: pink;
}
// ----
// Sass (v3.4.6)
// Compass (v1.0.1)
// ----

@function borci() {
  $arr: ('.netolicak', kcko);
  $list: ();
  
  @each $input in $arr {
  $list: append($list, $input, comma);
  }
  @return $list;
}


#{borci()}
{
  color: pink;
}