martonsz
9/4/2015 - 6:21 AM

Volymer citycloud

Volymer citycloud

Efter man har kopplat på volym via citycloud GUI

```
$ sudo fdisk /dev/vdb
$ n  (new)
$ enter,enter,enter....
$ w (write)

$ sudo mkfs.ext4 /dev/vdb1

# Mounta

sudo vi /etc/fstab
/dev/vdb1 /mnt/volume ext4 defaults 0 2

# Skapa log katalog
$ mkdir /mnt/volume/log

# Mounta
$ sudo mount /mnt/volume