genobis
8/2/2017 - 12:18 PM

Wybiórczy unique constraint

Wybiórczy unique constraint

-- x - tabela docelowa, something=0 - warunek aktywności ograniczenia
CREATE UNIQUE INDEX x_unique_index
ON x (unique_value)
WHERE (something=0);