JosefJezek
7/1/2013 - 8:00 AM

How to REST API

How to REST API

How to REST API

JSON Schema

REST Metadata Formats

Frameworks

Rest Api Documentation

Tools

Dart

Django

Google Cloud Endpoint

NodeJS

CRUD

Update - PUT vs POST

PUT /orders/{číslo objednávky} Použije se pro editaci objednávky podle jejího čísla. HTTP metoda PUT se používá pro vložení či editaci celého objektu, pokud známe jeho identifikátor. V detailu objednávky bude jednodušší při editaci posílat rovnou celý objekt, i když změníme jen část (třeba adresu nebo počet ks daných produktů).

POST /orders/{číslo objednávky} Použije se pro částečnou editaci, v našem případě při změně stavu objednávky v přehledu. Dle konvencí je možné pro částečnou editaci použít buď výše uvedenou URL, nebo také metodu PUT, ovšem pak musí být URL třeba PUT /orders/{číslo objednávky}/status. Jednodušší je použít metodu POST a konkrétní informace o změně objektu uvést v těle požadavku místo v URL.

http://www.zdrojak.cz/clanky/tvorba-moderniho-e-shopu-sprava-objednavek/