Kcko
8/28/2014 - 5:25 PM

Zjištění LAT / LNG souřadnic - Google maps

Zjištění LAT / LNG souřadnic - Google maps

<?


function getLatLng($address)
  {

    $json  = json_decode(file_get_contents("http://maps.google.com/maps/api/geocode/json?address=$address&sensor=false"));

    $lat   = $json->{'results'}[0]->{'geometry'}->{'location'}->{'lat'};
    $lng  = $json->{'results'}[0]->{'geometry'}->{'location'}->{'lng'};

    return array("lat" => $lat, "lng" => $lng);

  }