lauhin
10/15/2019 - 6:37 PM

Zoek naar een kolomnaam in alle tabellen van een Oracle database

zoek naar een kolomnaam in alle tabellen van een Oracle database

select distinct table_name
    from information_schema.columns
    where column_name in ('columnA','ColumnB')
        and table_schema = 'YourDatabase';