mzambranaa
10/19/2017 - 8:04 AM

Funció URL de l'API de drupal

Funció URL de l'API de drupal

$nid = xxx;

<a href="<?php echo url('node/'.$nid); ?>"></a>