EBOI
4/3/2018 - 10:41 AM

Informacje na temat liczby odwołań do programu

Zwraca informacje o wszystkich odwołaniach z różnych kont do danego programu

USE [DATABASE_NAME]
SELECT [efsf_Number] AS 'Numer'
	,[cus_EID] As 'Login'
	,[cus_FullName] AS 'Pełna nazwa'
	,[efsf_Name] AS 'Nazwa wniosku'
	,[datetime2] AS 'Data złożenia'
FROM [CIE_Items]
LEFT JOIN [EF_SignedForm] ON [item_ParentID] = [efsf_ID]
LEFT JOIN [Customer] ON [efsf_User_ID] = [cus_ID]
WHERE item_SchemaID = 'B8BF69BC-5E14-4563-9F2A-C14C985278B8' AND efsf_Name LIKE 'xxxxxxxx' AND datetime2 IS NOT NULL