cyxmedia
9/8/2017 - 8:10 PM

META geolocator (Caceres)

META geolocator (Caceres) Etiquetas metas de geolocalización para Caceres. Web para obtención de datos de geolocalización: http://www.geo-tag.de/generator/en.html

<meta name="DC.title" content="Caceres" />
<meta name="geo.region" content="ES-CC" />
<meta name="geo.placename" content="Caceres" />
<meta name="geo.position" content="40.463667;-3.74922" />
<meta name="ICBM" content="40.463667, -3.74922" />