SalihKaya
3/26/2014 - 9:13 AM

Girilen cümledeki karakterleri büyük harfe dönüştürür

Girilen cümledeki karakterleri büyük harfe dönüştürür

int i;
char cumle[50];
printf("Bir cumle giriniz\n");
gets(cumle);
for(i=0;i<=strlen(cumle);i++)
    printf("%c",toupper(cumle[i]));