cachaito
2/11/2014 - 10:59 PM

Dzielenie tablic

.slice(indeks początkowy, indeks końcowy) - zwraca nową tablicę z wyciętymi elementami. Jeśli nie podamy drugiego parametru argument to jest na samym końcu. Polecenie .slice(0) klonuje całą tablicę. .splice(indeks początkowy, ile, elementy do wrzucenia zamiast usuniętych) - usuwa zaznaczone elementy z oryginału tablicy!

var a = [3,55,77,2,0].slice(0,3); //3,55,77
var b = [3,55,77,2,0].slice(1); //55,77,2,0

var c = [3,55,77,2,0].splice(0,3); //3,55,77
var d = [3,55,77,2,0].splice(1); //55,77,2,0

var x = [3,55,77,2,0];
var y = x.splice(0,3,'uran', 'jowisz', 'saturn');

x //'uran', 'jowisz', 'saturn', 2, 0
y //3,55,77