Mumcio
8/13/2017 - 1:02 PM

Manifest Agile

Manifest Agile

Manifest Agile

 • Najwyższy priorytet ma dla nas zadowolenie klienta dzięki wczesnemu i ciągłemu wdrażaniu wartościowego oprogramowania.
 • Bądźcie gotowi na zmiany wymagań nawet na późnym etapie jego rozwoju.
 • Procesy zwinne wykorzystują zmiany dla zapewnienia klientowi konkurencyjności.
 • Dostarczajcie funkcjonujące oprogramowanie często, w kilkutygodniowych lub kilkumiesięcznych odstępach. Im częściej, tym lepiej.
 • Zespoły biznesowe i deweloperskie muszą ściśle ze sobą współpracować w codziennej pracy przez cały czas trwania projektu.
 • Twórzcie projekty wokół zmotywowanych ludzi. Zapewnijcie im potrzebne środowisko oraz wsparcie i zaufajcie, że wykonają powierzone zadanie.
 • Najbardziej efektywnym i wydajnym sposobem przekazywania informacji zespołowi deweloperskiemu i wewnątrz niego jest rozmowa twarzą w twarz.
 • Działające oprogramowanie jest podstawową miarą postępu.
 • Procesy zwinne umożliwiają zrównoważony rozwój. Sponsorzy, deweloperzy oraz użytkownicy powinni być w stanie utrzymywać równe tempo pracy.
 • Ciągłe skupienie na technicznej doskonałości i dobrym projektowaniu zwiększa zwinność.
 • Prostota – sztuka minimalizowania ilości koniecznej pracy – jest kluczowa.
 • Najlepsze rozwiązania architektoniczne, wymagania i projekty pochodzą od samoorganizujących się zespołów.
 • W regularnych odstępach czasu zespół analizuje możliwości poprawy swojej wydajności, a następnie dostraja i dostosowuje swoje działania do wyciągniętych wniosków.