wmfairuz
6/29/2014 - 2:49 AM

cordova basics

cordova basics

# install cordova
npm install -g cordova


# ripple
npm install -g ripple-emulator
ripple emulate --path platforms/android/assets/www